Kácení

Ekologické vlivy stavby na okolí

Zemní práce

Archeologie

Staveništní komunikace

Přeložky inženýrských sítí

Ekologické vlivy stavby na okolí

Ostatní inženýrské objekty – Kácení zeleně

Ekologické vlivy stavby na okolí

Ekologické vlivy stavby na okolí

Foto ze stavby